Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

DEMOCRATISCH

D66 ziet dat de fysieke afstand tussen burgers en de gemeente toeneemt. Dit moet voor D66 gecompenseerd worden. Meer transparantie en een meer participatie van burgers en betrokkenen bij planvorming en uitvoering. Meer openbare vergaderingen van de gemeente. D66 wil ook dat wijk- en dorpscomités, maatschappelijke organisaties, publiek private samenwerking en digitale inspraak betrokken worden bij de besluitvorming. De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Veel inwoners, bedrijven en organisaties hebben goede ideeen waar het gemeentebestuur en de organisatie open voor moeten staan. De basishouding van de gemeente moet zijn: “Ja, mits...” in plaats van “Nee, tenzij…” . D66 kiest en wil de vergaderstructuur hervormen zodat betrokken vooraf gehoord kunnen worden.

participatie

Standpunten