Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

DAADKRACHTIG

Onderwijs is de beste basis voor een goede toekomst. D66 wil zwakke scholen voorkomen en daarom de kwaliteit van het onderwijs versterken. Wij maken ons hard voor kindcentra’s. Dat is meer dan een brede school. Ook wil D66 het voortgezet en beroeps- onderwijs nadrukkelijker verbinden met de lokale arbeidsmarkt. Werken is een manier om deel te nemen aan de maatschappij. D66 wil hier veel meer op inzetten. Voor mensen die zelf niet in staat zijn om werk te vinden dient de overheid te helpen. Maar ook onze ondernemers dient de overheid ter wille te zijn. Ze zijn de motor van onze economie en zorgen voor werkgelegenheid binnen de gemeentegrens. D66 blijft actief inzetten op de recreatieve rol van onze gemeente en wil, mits bedrijfsleven participeert daar ook in investeren. Wel willen we een evenwicht bewaren tussen de eisen voor natuurbescherming en de belangen van recreatie en toerisme.

Onderwijs, natuur en recreatie

Standpunten