Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

DUURZAAM

Volgens ons is iedereen verantwoordelijk voor de wereld om zich heen. Op grond hiervan kan iedereen een eigen wezenlijke bijdrage leveren aan het welzijn van mensen, aan het milieu en aan de maatschappij (people, planet en profit). D66 ziet duurzaamheid niet als een luxe-artikel, maar als een noodzakelijk manier van denken en doen. Daarbij zien wij kansen voor een groene economische motor. Ook op gemeentelijk niveau ligt een taakstelling om bij te dragen aan het behalen van de landelijke en Europese doelen voor het terugdringen van de CO2 uitstoot. D66 kiest en wil dat de gemeente deze doelen ook nakomt.

Samen doen

Standpunten