Steun ons en help Nederland vooruit

DICHTBIJ

D66 ziet de inwoners van onze wijken en kernen als de belangrijkste speler.

DUURZAAM

Toekomstgericht beleid.

DEMOCRATISCH

Transparantie en participatie zijn de sleutel.

DAADKRACHTIG

Onderwijs, werk, ondernemen en recreatie verdienen gerichte steun.

DEGELIJK

Verstandig met het beschikbare geld omgaan.

DUIDELIJK

D66 wil een overheid die helder communiceert en waar mensen op kunnen vertrouwen.