Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Een nieuw klimaat! Verkiezingsprogramma 2022-2025

Een nieuw klimaat!

De leden hebben vol trots en unaniem de kandidatenlijst en het Verkiezingsprogramma d66 Wijdemeren vastgesteld. Met een ijzersterk team en een prachtig programma gaan wij ervoor! Lees ons programma via deze link.

Onze lijsttrekker Nanne Roosenschoon schrijft aan u:

Beste inwoners,

Van 14-16 maart 2022 gaan de stembussen open voor de verkiezing van een nieuwe gemeenteraad. U bepaalt wie de besluiten gaan nemen voor uw leefomgeving, uw dorp, uw veiligheid en uw toekomst.

Prioriteiten: Duurzame en groene leefomgeving, fijn wonen voor iedereen, gelijke kansen en toegankelijke, goede sociale voorzieningen

We kunnen er niet omheen: de wereldwijde klimaatcrisis zal zijn stempel drukken op veel aspecten van onze samenleving. Niet alleen in Europa of ons eigen land, maar ook in ons Wijdemeren. Biodiversiteit, klimaatbeheersing en klimaatadaptatie zullen direct of indirect doorwerken op de meeste beleidsterreinen.

Hoe gaan we om met onze natuurgebieden? Hoe kunnen we zorgen voor meer duurzame en voor iedereen toegankelijke sociale woningbouw? Hoe kunnen we onze sociale voorzieningen duurzaam handhaven, zorgen voor een goede en veilige leeromgeving en een bloeiend verenigingsleven blijven stimuleren in een toekomstgericht en solide Wijdemeren?

Samen met u is dat de taak voor de gemeenteraadsleden aan wie u tussen 14-16 maart 2022 uw vertrouwen gaat schenken. Het zal geen gemakkelijke taak zijn. De coronacrisis heeft ons geleerd dat wij kwetsbaar zijn, niet overal antwoorden op hebben en vaak ongeduldig zijn, maar ook dat wij als gemeenschap veerkrachtig en creatief zijn. We kunnen tegenslagen overwinnen en samen werken aan een inclusieve toekomst voor onze inwoners en onze onschatbare natuurgebieden.

Samen met u zien we naar elkaar om. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen!

Samen met u betekent ook dat onze raadsleden niet alléén te werk gaan, maar dat op alle niveaus burgerparticipatie en  burgerinitiatieven mede bepalend moeten zijn, in het kader van het dorpenbeleid, de gemeente en ook de Regio.

Resultaten afgelopen periode

De afgelopen vier jaar hebben onze wethouder, raads- en commissieleden zich ingezet voor dialoog met alle betrokken partijen, binnen en buiten de gemeenteraad, met bewoners, ondernemers en verenigingen. Dit heeft geleid tot mooie resultaten, zoals de aanleg van mooie wegen en fietspaden in Loosdrecht en Kortenhoef, een elektrisch gemeentelijk wagenpark, het herinrichten van plantsoenen en oorlogsmonumenten, een LHBTI+-beleid, 75% herplanten van bomen, top-13 verkeersonveilige situaties aangepakt, giftenregeling voor bijstandsgerechtigden en Tiny Houses in Loosdrecht. Dialoog blijft het uitgangspunt van ons beleid: samenwerken met alle partners in de gemeente. Nu én morgen.

Duurzaam wonen voor jong en oud in veilige, leefbare wijken

De komende jaren zullen, naast de klimaatdoelstellingen, in het teken staan van de woningbouw. D66 zal inzetten op woningbouw waar mogelijk en altijd uitgaan van maatwerk. We zetten in op energie-neutrale, betaalbare, levensloopbestendige woningen voor starters en senioren in leefbare wijken. Leefbare wijken waarin wonen, werken en recreëren samenkomen. Wijken waar het verenigingsleven blijft bloeien en die zijn voorzien van goede en gezonde onderwijsvoorzieningen. Wijken waarin ook jongeren zich thuis voelen, waar sport en spel verbonden zijn met de leefomgeving en waar startende ondernemers hun creativiteit tot ontplooiing kunnen brengen.

Een integrale en inclusieve aanpak. Een nieuw klimaat in Wijdemeren! Dát is de ambitie van D66, waar wij ons samen met u voor zullen inzetten.

Nanne Roosenschoon
Lijsttrekker en fractievoorzitter

 

Gepubliceerd op 06-02-2022 - Laatst gewijzigd op 13-02-2022