Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

De lange weg

Noordereinde – Zuidereinde, twee namen voor één lange weg. Eén lange weg en een vaarverbinding waarlangs ´s Gaveland zich ontwikkeld heeft.

Dé weg van ´s Graveland, waar ik geboren en getogen ben, en waar ik nog steeds woon met mijn mijn vrouw en drei dochters.

In de loop der jaren is er heel wat veranderd: eerst een herindeling met Kortenhoef en Ankeveen en later met Nederhorst den Berg en Loosdrecht, Wijdemeren werd een feit.

Wat niet veranderde was de permanente toename van het verkeer door acties vanuit Hilversum en intensieve bebouwing zoals bij Kerkelande, de Hilversumse Meent en Kortenhoef met als gevolg steeds meer verkeersoverlast op het Noorder- en Zuidereinde en de vaartwegen. Toename van dit verkeer en met name van het vrachtverkeer heeft geleid tot een vermindering van kwaliteit van de woonomgeving en vooral tot onveilige situaties en een veelvoud van, soms zeer ernstige, ongelukken.

In de loop der jaren zijn een aantal voorstellen gedaan voor verbetering van de verkeerssituatie maar nooit is er een plan consequent uitgevoerd. De overlast en onveiligheid bleef toenemen.

Als bewoner en vader van kleine kinderen heb ik mij altijd geërgerd aan het laxisme van de lokale overheid, die nooit daadkrachtig heeft willen of kunnen optreden.

Daarom heb ik in 2007 , samen met andere betrokkenen de vereniging Werk aan de Weg opgericht. Het doel van WadW was te strijden voor een duurzaam veilige inrichting van het Noorder- en Zuidereinde en het instellen van een 30km zone in `s Graveland.

Ondanks meer dan 100 leden kreeg WadW weinig steun in het bestuur van de inmiddels gestichte gemeente Wijdemeren en het was duidelijk dat een volgende stap gezet moest worden: een actieve deelname aan de Wijdemeerse politiek, ieder op grond van zijn eigen politieke overtuiging. In 2010 hebben wij die stap gezet: leden van WadW waren verkiesbaar op de lijsten van meerdere partijen.

Zelf werd ik fractieassistent eerst voor de PvdA en vervolgens van de afgesplitste fractie WIJ.

De coalitie van Dorpsbelangen, D66 en de VVD had de verbetering van de verkeersituatie op het Noorder- en Zuidereinde als één van de belangrijkste beleidspunten bestempeld. Er kwam eindelijk weer beweging in het dossier!

Na langdurige voorbereiding, inspraak van bewoners, van de adviescommissie Verkeer en vele instanties, presenteerde VVD wethouder Abrahamse het huidige plan: de inrichting van de Vaartwegen als 30 km zone door middel van asverspringingen. Bij een dergelijk ingrijpend plan is het logisch dat eerst een proeftest wordt gedaan voordat een definitieve inrichting kan worden gerealiseerd.

Abrahamse kwam met de veel verguisde bloembakken, een eenvoudige en, volgens hem, goedkope voorlopige inrichting. Eerst op het Noordereinde en vervolgens op het Zuidereinde met een evaluatie na afloop.

Ook de EKC wegen werden bij de proef betrokken, helaas ook door middel van de plaatsing van de voor deze wegen te massale bloembakken.

U kent het vervolg: voor- en tegenstanders van de bloembakken die elkaar blijven bestrijden, vandalisme, enorme overschrijding van het budget en het vertrek van de verantwoordelijk wethouder.

Na de opheffing van de fractie WIJ heb ik mij vol overtuiging aangesloten bij D66 waarbij inspraak een uitgangspunt is en burgers actief worden opgezocht. Tijdens de laatste discussies over het vervolg van de proef is D66 als enige consequent gebleven. Waar andere partijen de proef op alleen het Noordeinde voldoende vinden, het CDA denkt dat het simpelweg plaatsen van “ Smilies” en het herstellen van de 50 km/uur zaligmakend is en de nieuwe portefeuillehouder, Van Waveren, onduidelijk blijft over de voortzetting van de proef op het Zuidereinde, blijft D66 als enige op het standpunt staan dat de huidige proef eerst integraal voltooid moet worden en de resultaten daarvan geëvalueerd. Onveilige situaties en knelpunten, met name op de EKC wegen moeten volgens D66 wél direct aangepast worden.

Daarna komt in overleg met de aanwonenden en gebruikers pas de definitieve inrichting ter sprake.

Nu al kunnen we stellen dat, hoewel de bloembakken verre van ideaal zijn, er een duidelijke vermindering van het verkeer en vooral van de snelheid kan worden geconstateerd.

Daarnaast blijven wij van mening dat voor een goede regionale verkeersafwikkeling de aanleg van een nieuwe verbinding tussen de N236 en de N201 een vereiste blijft, hoe moeilijk de realisatie hiervan zowel financieel als planologisch ook is!

Het gaat in de goede richting en wij, als D66, blijven ons inzetten voor een duurzaam veilig verkeer in Wijdemeren. Zonder deze bloembakken maar wel met gepaste voorzieningen die onze wegen verfraaien en onze woonomgeving blijvend verbeteren!

De start is gemaakt, maar er is nog een lange weg te gaan. D66 gaat er voor en wil vooruit, ook met dit dossier!

 

Mario Wouters

Gepubliceerd op 26-02-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018