Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 in Wijdemeren

De fractie en de wethouder van D66 doen in de raad en het college goede zaken voor de gemeente Wijdemeren. Na het zomerreces zijn we nu bijvoorbeeld volop bezig met onderwerpen als duurzaamheid, groen, participatie en onderwijs, en natuurlijk in deze periode de begroting 2020. Het bestuur van de afdeling Wijdemeren volgt de ontwikkelingen op de voet en helpt de fractie waar nodig of gewenst. Wij willen de leden zo veel mogelijk bij de actuele lokale politiek betrekken, bijv. zoals bij de laatste ledenvergadering van juli. Daarbij houden we de formele zaken zo kort mogelijk en praten we – ook tijdens de borrel na afloop – uitvoerig over wat ons in Wijdemeren bezig houdt.

Natuurlijk hebben wij ook plannen voor de nabije toekomst. Zo zoeken wij de samenwerking met andere D66 afdelingen in het Gooi. In september zijn we samengekomen met de andere D66-besturen in de regio om te zien hoe we elkaar kunnen helpen en versterken en we het geluid uit het Gooi in de Provincie beter kunnen laten horen. Kortom, volg ons en doe mee voor een nog betere Gooi en Vechtstreek.

Het bestuur van de afdeling Wijdemeren

Gepubliceerd op 02-10-2019 - Laatst gewijzigd op 02-10-2019