Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Bijdrage D66 tijdens de Algemene beschouwingen

Op 14 december 2022 waren de Algemene beschouwingen.  In onze ogen was het een vruchtbare begrotingsbehandeling. De moti

es die D66 had ingediend zijn beide aangenomen. De motie “Inclusiviteit met lef, niet met een slakkengang” is unaniem aangenomen. Deze motie is in onze ogen het begin van een inclusieve gemeente waar iedereen welkom is. Tijdens het indienen van deze motie hebben onze fractieleden Mario Wouters en Rob Koedijker regenboogslakken uitgedeeld. Deze slakken symboliseren de inclusiciviteit niet alleen met hun vrolijke kleuren, maar ook met hun tweeslachtigheid. Zij kunnen zijn wie zij willen. Dit wensen wij alle inwoners van Wijdemeren toe.

Bij onze motie “Een brede basis voor iedereen”, heeft alleen het CDA tegen gestemd.

Door de financiële situatie waarin Wijdemeren zich nu bevindt is het belangrijk dat de raad unaniem handelt om deze weer gezond te krijgen. Nanne heeft daarvoor gepleit in zijn betoog. Dat, en het feit dat de provincie het geadviseerd heeft, is de reden dat D66 als enige oppositiepartij de huidige begroting heeft gesteund.

Wil je de moties en bijdrage van Nanne lezen? Dan kan in de onderstaande documenten (deze worden bij de site toegevoegd)

algemene beschouwingen 2022-2023

Motie – Een brede basis om op te bouwen

Motie inclusiviteit niet met een slakkengang

 

 

 

Gepubliceerd op 21-12-2022 - Laatst gewijzigd op 21-12-2022