Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

5 publicaties gevonden.

 • D66 in Wijdemeren

  De fractie en de wethouder van D66 doen in de raad en het college goede zaken voor de gemeente Wijdemeren. Na het zomerreces zijn we nu bijvoorbeeld volop bezig met onderwerpen als duurzaamheid, groen, participatie en onderwijs, en natuurlijk in deze periode de begroting 2020. Het bestuur van de afdeling Wijdemeren volgt de ontwikkelingen op…

  • Gepubliceerd op 2 oktober 2019
 • Motie D66 CDA Een kleinere straal voor een laadpaal

  motie kleinere straal voor een laadpaal Strekking: door college laten onderzoeken of de straal voor het plaatsen van een laadpaal voor een electrische auto kan worden verkleind van 300 naar 100 meter, al dan niet in MRA-verband. De motie is aangenomen in de kadernotaraad van 13 juni 2019.

  • Gepubliceerd op 14 juni 2019
 • D66 Motie Overschot in de duurzaamheidspot

  motie overschot in de duurzaamheidspot Strekking om vanaf 2020 10% van de eventuele overschotten bij toekomstige jaarrekeningen extra te storten in de reserve duurzaamheid. Motie is aangenomen in de kadernotaraad van 13 juni 2019.

  • Gepubliceerd op 14 juni 2019
 • Bijdrage fractie D66 Algemene Beschouwingen bij kadernota 2020

  13 juni 2019 Voorzitter, leden van het college, collega-raadsleden, geachte aanwezigen hier in de zaal en luisteraars thuis. Voor ons ligt de Kadernota 2020 van de gemeente Wijdemeren waarmee wij de richting bepalen voor het beleid voor de komende jaren. Wij willen allereerst iedereen bedanken voor hun inzet bij…

  • Gepubliceerd op 14 juni 2019
 • Verkiezingsprogramma D66 Noord-Holland 2019-2023 Bouwen aan de Toekomst

  https://noordholland.d66.nl/publicaties/verkiezingsprogramma-d66-noord-holland-2019-2023/  

  • Gepubliceerd op 21 februari 2019