Steun ons en help Nederland vooruit

Rob Koedijker-Pater

Fractie assistent

Nederhorst den Berg

Geboren op 19 juli 1949 te Haarlem

68 jaar en nog altijd midden in het leven en vader van een dochter en een zoon opa van 4 kleinkinderen. Van beroep gepensioneerde bouwkundige Oorspronkelijk geboren en getogen in Haarlem in 2007 weduwnaar geworden en in 2011 opnieuw het huwelijksbootje opgezocht met mijn Mariëtte en bij haar in Loosdrecht komen wonen. In augustus 2013 op volgens mij een van de mooiste plekjes van Nederhorst neer gestreken en dat heb ik als stadse Haarlemmer als een warm bad heb mogen ervaren.

Ik wil mij met D66 sterk maken om met mijn kennis en kunde de burgers van Wijdemeren zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Ik houd niet zo van lange monologen en ga het liefst met elan op mijn doel af. Als fractie assistent heb ik een paar jaar mogen meelopen en de fijnere kneepjes van volksvertegenwoordiger mogen leren. Ik een initiatief voorstel kon maken om, bij het Zuwestrandje aan de Wijdeblik een permanent en duurzaam natuurvriendelijk toilet te realiseren en die onhygiënische vieze chemische plee te verbannen. Raad breed werd ik hier in gesteund.

Het agrarische karakter enerzijds en het toeristische anderzijds van Wijdemeren moet versterkt worden. De plannen voor de Oostelijke Vechtplassen verdienen de inspanning van allen

Wonen voor een redelijke prijs voor eigen inwoners is een van mijn prioriteiten, Wijdemeren heeft relatief veel oudere inwoners. Toegankelijkheid tot openbare voorzieningen voor onze medeburgers die het met een (lichamelijke) handicap moet leven. Wij moeten er voor zorgen dat onze senioren een volwaardig onderdeel van de Wijdemeerse gemeenschap kunnen blijven. Zij zijn het immers die deze hebben helpen opbouwen.

De zwakkere van onze samenleving verdienen onze steun. Zij die niet in staat zijn zelf in een menswaardig bestaan te voorzien moeten geholpen worden net dat stapje te maken. Ik maak mij sterk om echte vluchtelingen een plaats in onze samenleving te geven. Zij kunnen een waardig lid van onze samenleving zijn en hun cultuur als een verrijking aan onze eigen cultuur toevoegen.

Een directe fusie met alleen Hilversum is voor mij niet bespreekbaar. Ik aanvaard de noodzaak om een sterke regio te formeren maar dan alleen met behoud van de eigen cultuur en identiteit van onze dorpskernen zie ik alleen samen met gelijkgestemde gemeentes en daar hoort Hilversum voorlopig niet bij.