Steun ons en help Nederland vooruit

Nanne Roosenschoon

Fractievoorzitter en lijsttrekker

75 jaar

Loosdrecht

Wat zijn je expertises / onderwerpen?

Ruimtelijke ordening, wonen, duurzaamheid, natuur – recreatie- toerisme. Ik ben architect van beroep.

Wat is je geboorteplaats?

Haren (Gr)

Wat is je woonplaats?

Loosdrecht

Wat is je persoonlijke e-mail?

Info@apartpojects.com

Motivatie intro

De wil om betrokken te zijn bij de duurzame ontwikkeling van Wijdemeren, waarbij alle leefbaarheidsaspecten (goede zorg voor iedereen, voorzien in starterswoningen en doorstroming op de woningmarkt, goed vestigingsklimaat voor ondernemers, natuur en cultuurbehoud in samenhang met recreatie en leefbaarheid), kortom Wijdemeren gereedmaken voor de toekomst, samen met onze partners binnen en buiten de gemeentegrenzen

Motivatie of persoonlijke vragen

We moeten de ideeen en het gedachtengoed van D66 landelijk maar vooral lokaal omzetten tot lokaal beleid. Daarvoor moeten we niet alleen samenwerken met de andere politieke partijen maar vooral ook overleggen met alle economische en sociale partners en vooral met onze inwoners. Participatie op ieder gewenst niveau. Om dat te kunnen bewerkstelligen moeten we altijd de verbinding zoeken. Elkaars standpunten respecteren en waar mogelijk overgaan tot het maximaal haalbare. Een nieuwe klimaat voor politieke samenwerking!

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Haast onmogelijk om te kiezen. Bijvoorbeeld het Robinson Crusoë eiland in de Eerste plas. (Recreatie en trainingsoord voor watersporters met een beperking) of restaurant Robberse Eiland met de mooiste zonsondergangen over de Vuntusplas in een restaurant verzorgd voor en door medewerkers met een beperking. En natuurlijk alle natuurgebieden die helaas grotendeels ontoegankelijk zijn.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Gezien onze waterrijke omgeving is Wijdemeren bij uitstek geschikt voor grootschalige toepassing van aquathermie. Wijdemeren kan leidend worden in de energietransitie. Wij kunnen een model worden als gemeente waar natuurbescherming, recreatie, wonen en werken zich op een evenwichtige wijze kunnen ontwikkelen.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

Meer inspraak en participatie bij de voorbereiding van belangrijke beleidsvoorstellen, als inwoner maar ook als raadslid. De verbinding zoeken met andere partijen, ook tegenstanders, om meer raadsbreed tot beleid te komen en niet alles afbakenen volgens de steriele logica coalitie/oppositie

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is van oorsprong die partij die zich niet door dogma’s liet leiden, maar door maatschappelijke ontwikkelingen, liberale denkwijze, respect voor de medemens en het solidariteitsbeginsel. Progressief, toekomstgericht en Europees georiënteerd. Je bent het niet altijd met elkaar eens, maar dat komt in alle families voor en D66 is mijn familie. Eigen en altijd herkenbaar.

Wat is je favoriete (jeugd)boek en waarom?

Jeugdboek: Willem Rooda. Het enige werk van een Groningse schoolmeester uit het begin van de 20ste eeuw. In de context van een avontuurlijk jongensboek, maar nu ook een confrontatie met vandaag voor ons onbegrijpelijke maatschappelijke, sociale en moreel omstandigheden

Nu: Nooit! Van Ken Follet. Geen enkele leider stuurde aan op de Eerste Wereldoorlog, maar een aaneenschakeling van kleine stapjes die leidden tot een onvermijdelijke resultaat. Zou dit scenario ook vandaag mogelijk zijn? Dat is het onderwerp van Nooit! De huiveringwekkende consequenties van één kogel in Tchad. En helaas geloofwaardig bij iedere stap!

Social media links

Twitter:          twitter.com/nanneinfo?s=11

LinkedIn:        linkedin.com/nanne-roosenschoon-29A93113

Facebook:     facebook.com/nanne.roosenschoon

Meer van Nanne Roosenschoon