Steun ons en help Nederland vooruit

Myriam Kooij-Heijmerink

Voorzitter D66 Wijdemeren en Commissielid

Loosdrecht

Wat zijn je expertises / onderwerpen?

Sociaal domein: Jeugdzorg, Participatiewet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning, GGZ. Verder democratie, en openbare orde en veiligheid. In het dagelijks leven ben ik programmamanager verbinding zorg en veiligheid in Midden-Nederland. Zie ook : www.linkedin.com/in/myriamkooijheijmerink

Afgelopen jaren heeft de gemeenteraad onder andere mijn motie voor een giftenregeling voor minima aangenomen evenals de motie over de erkenning van Moluks leed (samen met DLP). Ook heb ik mij als fractie-assistent en commissielid bijvoorbeeld ingezet voor sociale woningbouw via onze motie over sociale woningbouw op de Dennenlaan in Loosdrecht, de 1/3-regeling voor accommodaties van sport- en cultuurverenigingen, meer diversiteit bij de veiligheidsregio/brandweer en voor een amendement bij de Startnota Goed ouder worden in Wijdemeren.

Wat is je geboortedatum?

7 maart 1969

Wat is je woonplaats? Nieuw-Loosdrecht

Functie historie

2018 – heden            commissielid/fractie-assistent

2018 – jan 2022       secretaris D66 Wijdemeren

Wat is je persoonlijke e-mail waarmee kiezers je kunnen bereiken?

myriamkij@gmail.com

Motivatie

Ik woon ruim 24 jaar met veel plezier in Loosdrecht samen met mijn man, die hier al zijn hele leven woont, en onze 3 kinderen. Naast inzet op scholen, sportclubs en in onze buurt, draag ik graag (nog) meer bij aan onze woonplaats. Dat doe ik nu ruim 4 jaar in de lokale politiek in de commissies Maatschappelijke en Sociale Zaken, en Bestuur en Middelen. Met D66 zet ik mij graag in voor constructieve, liberale én sociale oplossingen voor de maatschappelijke problemen in de gemeente Wijdemeren, zoals het gebrek aan betaalbare woningen, wachtlijsten in de zorg en ongelijke kansen voor kinderen. Praktische plannen om lastige zaken verstandig en vlot voor elkaar te krijgen en er de fijnste gemeente van Nederland van te maken. Daar ga ik voor!

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Thuis in mijn achtertuin met man, kinderen en de huisdieren. En op het water. Zwemmen in natuurwater, bijv. aan het Bergse Pad in Ankeveen. En schaatsen op bijvoorbeeld de Vuntus en de Waterleidingplas zoals begin 2021 is onvergetelijk mooi.

Wat zijn zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Prettig wonen: ook onze jongeren, (jonge) startende gezinnen, doorstromers en senioren moeten betaalbaar en fijn kunnen wonen in Wijdemeren. Nu lukt dat veel te vaak niet door een gebrek aan woonruimte. Dat pakken we aan, ook op out-of-the-box manieren.
  • Goede, toegankelijke en vindbare zorg voor mensen die dat nodig hebben. Ook jeugdzorg.

Wat betekent D66 voor jou?

Een hele fijne club waar ieder lid zijn of haar eigenheid en talenten inbrengt. Samen is het een heel hecht gezellig team dat zich volop inzet voor de dorpen in Wijdemeren.

Wat is je favoriete (jeugd)boek en waarom?

Mijn moeder was adjunct-directeur in de bibliotheek en als kind heb ik waarschijnlijk álle jeugdboeken uitgelezen in de leeskuil, terwijl zij aan het werk was. Kop thee en een biscuitje erbij. Kruistocht in spijkerbroek van Thea Beckman, Brief van de koning van Tonke Dragt en Koning van Katoren van Jan Terlouw staan me nog goed bij. Hoe dikker hoe beter. Nog steeds lees ik alles wat los en vast zit. In onze voortuin hebben we een minibieb geplaatst. Ontzettend leuk dat iedereen op deze manier van boeken kan genieten.

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

Door corona waren er helaas niet veel concerten (ik houd van meezingen), maar musea bezoeken lukte gelukkig nog redelijk goed met een tijdslot. De laatste was het Bonnenfantenmuseum in Maastricht. Heerlijk in mijn eentje rondgedwaald, terwijl de rest van de familie op de camping bleef.

commissie Maatschappelijke & sociale zaken en Bestuur & Middelen