Steun ons en help Nederland vooruit

Mario Wouters

Raadslid

59 jaar

's-Graveland

Omdat mensen van elkaar verschillen is het belangrijk helder te maken wat ons bindt: de waarden en normen van de democratische rechtstaat, maar ook onze culturele waarden als respect voor elkaar en tolerantie. Participatie en niet po­larisatie is de oplossing.

Niemand is ongeschikt of belangrijker om mee te doen en naar vermogen een bijdrage te leveren voor ons Wijdemeren. Voor wie echt niet kan is er het noodzakelijke vangnet, maar wie niet wil moet rekenen op een andere aanpak.

De toename van het aantal ouderen en chronisch zieken vraagt om een verschuiving naar preventie en zelfredzaamheid: wat kunnen mensen zelf doen of zelf betalen? Hoe kun­nen we hen daarin ondersteunen?

Traditionele sociale zekerheden veranderen. In haar Woonvisie dient de gemeente duidelijk te sturen en initiatief te nemen op het invullen van de benodigde huur- en koopwoningenmarkt e.a. zorgvoorzienende woningen voor haar inwoners.

De financiële wereld moet ook op gemeentelijk niveau op orde worden gebracht en dat is zeker gebeurd in deze laatste raads periode, met goed toezicht op banken, financiële instellingen. Ook de Maatschappelijk Verantwoordelijke Instellingen(MVI) blijken dit toezicht nodig te hebben.

Tegelijk staat de overheid/gemeente onder druk om meer te doen voor minder geld. D66 is de partij die gelooft in de vitaliteit van de samenleving. D66 stimuleert en erkent/waardeert maatschappelijk initiatief.

geboren en getogen in 's Graveland, gehuwd en vader van 3 dochters. Zelfstandig ondernemer sinds 1984.

Meer van Mario Wouters