D66 Wijdemeren krijgt het voor elkaar

Op woensdag 21 maart 2018 mag u stemmen.

U bepaalt wie de besluiten nemen voor de gemeente, uw dorp, uw vereniging of uw straat. Hoe gaan we om met de natuur? Hoe zorgen we dat we bereikbaar blijven? Wat doen we voor onze minima? Hoe zorgen we voor goed onderwijs en onze sport- en muziek- verenigingen? Waar gaan we (betaalbare) huizen bouwen en wat doen we van de belastingen die de gemeente van u ontvangt? Raadsleden bepalen dat en u bepaalt wie u vertegenwoordigt in de gemeenteraad van Wijdemeren de komende jaren.

D66 heeft de afgelopen 4 jaar vanuit de oppositie de nadruk gelegd op het belang van openheid, transparantie, goede communicatie en zuivere besluitvorming. Ook over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente wilden wij besluitvorming op argumenten en inhoud en hebben we krachtig oppositie gevoerd waar dat nodig was om een fusie met Hilversum alleen te voorkomen. D66 Wijdemeren is tegen een fusie met de gemeente Hilversum alleen, maar erkent dat de gemeente krachtiger en efficiënter bestuurd kan en moet worden. Door nauw met omliggende gemeenten samen te werken krijgen we meer voor elkaar tegen lagere kosten. Mocht de gemeente toch moeten fuseren dan kiezen wij voor één krachtige gemeente in de Gooi en Vechtstreek, maar niet zonder dat er een goed kernenbeleid is vastgelegd waarin zeggenschap, burgerparticipatie en leefbaarheid gewaarborgd zijn.

D66 wil investeren in de toekomst. Voorzieningen voor onze jeugd, goed onderwijs en voorzieningen voor senioren. Zorgen voor (betaalbare) woningen en werkgelegenheid. Echt werk maken van duurzaamheid op alle terreinen met als doel om te zorgen dat we in uiterlijk 2050 klimaatneutraal zijn. Geen zoete broodjes bakken maar daadwerkelijke actie plannen. D66 wil het mogelijk maken dat mensen langer, kwalitatief goed en veilig thuis kunnen blijven wonen. Keuzevrijheid waarborgen en oog hebben voor privacy. Kansen bieden aan onze ondernemers, de lokale economie ondersteunen en ruimte bieden aan ZZP-ers en start-ups. En ja, D66 kiest voor goed onderwijs en goede zorg.

Help D66 te bouwen aan de toekomst.

Maak D66 groot.

D66 krijgt het voor elkaar

Goed onderwijs, goed klimaat, goed werk

  • Joost Boermans

   #1
  • Nanne Roosenschoon

   #2
  • Mario Wouters

   #3
  • Joop Onderstal

   #4
  • Rob Koedijker-Pater

   #5
  • #6
  • Myriam Kooij-Heijmerink

   #7
  • Suzanne Klein

   #8
  • Jaap Mulders

   #9
  • Nanda de Bruin

   #10
  • Jacqueline Thijssen

   #11
  • Oscar Lopes Cardozo

   #12
  • Simon Vollers

   #13
  • Eric Kalter

   #14
  • Peter Laanen

   #15
  • Marinus Vermeulen

   #16

  Joost Boermans

  #1
  • Tijd voor verandering!
  • Transparant, open en krachtig bestuur

  Zet zich in voor:

  “Het is tijd voor verandering in Wijdemeren en met deze kandidaten kunnen wij dat waarmaken. De afgelopen jaren hebben we vanuit de oppositie het inhoudelijke geluid van D66 krachtig laten horen. Met deze actieve groep D66-ers die staan voor de belangen van onze gemeente, inwoners en ondernemers gaan wij voor een prachtig verkiezingsresultaat. We hebben een goed en inhoudelijk programma en zijn klaar voor de verkiezingen. D66 wil de kiezers in Wijdemeren graag overtuigen dat een stem op D66 een stem voor transparant, open en krachtig bestuur is. D66 krijgt het voor elkaar”

  Lees meer