Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Geannuleerd Motie-en amendementenavond 2 april 2020

Donderdagavond 2 april 2020 in Blaricum

Beste Democraat, Op initiatief van de evenementencommissie van Gooi-en Vechtstreek willen wij u uitnodigen op de motie-en amendementenavond, die op donderdagavond 2 april a.s. om 20.00 uur plaats heeft in De Blaercom in Blaricum, Schoolstraat ...

Beste Democraat,

Op initiatief van de evenementencommissie van Gooi-en Vechtstreek willen wij u uitnodigen op de motie-en amendementenavond, die op donderdagavond 2 april a.s. om 20.00 uur plaats heeft in De Blaercom in Blaricum, Schoolstraat 3.

Om onze lokale en regionale moties en amendementen een breder draagvlak te geven en om de lokale en regionale stem breder te introduceren bij de provinciale en landelijke congressen, zijn wij dit initiatief gestart. Deze avond is praktisch en educatief van karakter via een workshop. Isabel van Zijp en Jitske Steigenga van het landelijk bureau zullen ons informeren en instrueren.

Met nadruk willen wij bestuurders, fractie-en commissieleden uitnodigen om aan deze avond deel te nemen. Wellicht kunnen wij de eerste moties en/of amendementen klaarstomen voor het landelijk najaarscongres, de provincie of ons plaatselijk belang. De ambitie is er! In gezamenlijkheid kunnen we onze lokale en regionale input op een breder plan brengen.

Aanmelden wordt zeer op prijs gesteld. Wilt u bij uw aanmelding aangeven of, en zo ja welke motie of amendement u desgewenst zou willen aandragen voor deze nieuwe aanpak? Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met ondergetekende. U kunt mij bereiken per mail ( hansmarga.haarsma@gmail.com ) of telefonisch 06-23.82.10.42.

Tot 2 april in Blaricum !
Namens de D66-afdelingen van Gooi- en Vecht,
Hans Haarsma, BEL

2 april

20.00 uur

De Blaercom, Schoolstraat 3 in Blaricum