Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Ledenvergadering zondag 3 juli 2022

Zondag 3 juli 2022 in 's Graveland

Op zondag 3 juli 2022 vindt er een Algemene ledenvergadering van D66 Wijdemeren plaats.  Na afloop van de ALV is er een BBQ. Tevens nemen wij afscheid van Joost Boermans na ruim 20 jaar trouwe ...

Op zondag 3 juli 2022 vindt er een Algemene ledenvergadering van D66 Wijdemeren plaats.  Na afloop van de ALV is er een BBQ. Tevens nemen wij afscheid van Joost Boermans na ruim 20 jaar trouwe dienst. De ALV en BBQ vinden plaats bij Mario Wouters

Agenda:

1)Vaststellen agenda
2)Notulen vorige ALV
3)Aftreden huidige voorzitter Nanda de Bruin, verkiezing nieuwe voorzitter
4)Verslaglegging evaluatie campagne 2022 en permanente campagne
5)Vooruitblik positie in de nieuwe raad, focuspunten
6) Benoeming kascommissie
7)Begroting 2022
8)Afscheid van Joost!
9)wvttk
10)Sluiting vergadering en start BBQ!

3 juli

15:30