Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 oktober 2019

Respect voor alle leraren: Dag van de leraar 2019

Fractie en bestuur van D66 Wijdemeren willen alle leraren bedanken voor hun dagelijkse inzet voor de kinderen in Wijdemeren. Daar hebben we veel respect voor. Daarom is fractie-assistent Rob Koedijker persoonlijk bij alle 12 scholen langsgegaan met een boeket bloemen en een kaart. De Dag van de Leraar was daarvoor een uitgelezen…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 2 oktober 2019

D66 in Wijdemeren

De fractie en de wethouder van D66 doen in de raad en het college goede zaken voor de gemeente Wijdemeren. Na het zomerreces zijn we nu bijvoorbeeld volop bezig met onderwerpen als duurzaamheid, groen, participatie en onderwijs, en natuurlijk in deze periode de begroting 2020. Het bestuur van de afdeling Wijdemeren volgt de ontwikkelingen op…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 2 juli 2019 zondag 30 juni 2019 zaterdag 15 juni 2019

Gezellige ledenvergadering met borrel op 5 juli a.s.

Op 5 juli a.s. is de Algemene Ledenvergadering. Heel leuk als u erbij kunt zijn! Locatie: Vermeulen Art Gallery, De Zodde 20 te Loosdrecht Agenda: 1) Opening 2) Actuele zaken uit de fractie, waaronder stand van zaken uitvoering coalitieakkoord 3) Communicatie met de lokale leden: wat zijn uw…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 14 juni 2019

D66-Motie Overschot in de duurzaamheidspot

Strekking van onze motie is om vanaf 2020 10% van de eventuele overschotten bij toekomstige jaarrekeningen extra te storten in de reserve duurzaamheid. Motie is aangenomen in de kadernotaraad van 13 juni 2019. Motie overschot in de duurzaamheidspot

Bekijk nieuwsbericht

Motie Een kleinere straal voor een laadpaal

Strekking van onze motie: door college laten onderzoeken of de straal voor het plaatsen van een laadpaal voor een electrische auto kan worden verkleind van 300 naar 100 meter, al dan niet in MRA-verband. De motie is aangenomen in de kadernotaraad van 13 juni 2019. motie kleinere straal voor een laadpaal

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 31 mei 2019

Voor een sterk Europa

VOOR EEN STERK EUROPA De Europese Unie biedt ons al 70 jaar vrede, veiligheid en welvaart. De Europese Unie zoals wij die kennen is het kader waarin de steeds hechtere Europese samenwerking zich ontwikkelt. D66 als enige echte Europapartij van Nederland zet zich hiervoor in en wil toewerken naar een inclusieve democratische…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 3 mei 2019

9 mei: De dag van Europa

9 MEI: DE DAG VAN EUROPA Mei is de maand van herdenkingen. Na de herdenking op 4 mei van alle slachtoffers van de tweede wereldoorlog en latere oorlogshandelingen, de bevrijdingsdag op 5 mei waarop wij onze vrijheid, de democratie en de mensenrechten vieren, zal er op ons gemeentehuis ook op 9 mei…

Bekijk nieuwsbericht