Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 juni 2023

Toekomst gemeente Wijdemeren: op naar een herindeling?

Toekomst gemeente Wijdemeren: op naar een herindeling?
De gemeenteraad van Wijdemeren is van plan om tijdens haar vergadering van 12 juli een eerste besluit te nemen over de toekomstige bestuursvorm van de gemeente. En wel de keuze om de gemeente te laten samengaan met een andere gemeente in een nieuwe gemeente (ook wel bestuurlijke fusie of herindeling genoemd).

D66 Wijdemeren ziet liever eerst intensievere samenwerking met een of meer andere gemeenten met op termijn een fusie. D66 Wijdemeren was en is tegen een fusie met Hilversum alleen, en wil op termijn toewerken naar één gemeente in de Gooi en Vechtstreek. Herindeling was en is dus geen taboe. Maar iedere wijziging in onze bestuursvorm moet op een verantwoorde en zorgvuldige wijze gebeuren en altijd in samenspraak met onze inwoners. Nu gaat de gemeenteraad zich in grote meerderheid uitspreken voor een fusie.

 

Na dit principe-akkoord, is intensieve ambtelijke samenwerking wat D66 betreft de eerst stap. Fractievoorzitter Nanne Roosenschoon: “Niet overhaasten, en niet te snel omomkeerbare besluiten nemen. Eérst een partner zoeken, dan een poosje vaste verkering en dan pas trouwen: kortom, een meer geleidelijk en organisch groeiproces.” Bovendien zegt Nanne: “Geen schaalvergroting zonder schaalverkleining. Als gemeenten groter moeten worden voor de uitvoering van technische en complexere taken, is het juíst van groot belang dat mensen voor de zaken die hen in hun dagelijks leven direct aangaan, zij dichtbij in hun dorp terecht kunnen.”

Doorgaan op de oude voet is niet mogelijk. Immers, ook voor D66 is de verbetering van de algemene dienstverlening aan de inwoners het aller- allerbelangrijkste doel. Die móet flink beter worden; denk aan zaken als de verzorging van de openbare ruimte maar ook de energietransitie en woningbouw. En de gemeente moet weer financieel gezond worden. Een forse lastenverzwaring om de dienstverlening en financiën weer op niveau te krijgen lijkt daarom onvermijdelijk. D66 denkt overigens dat de gemeentelijke belastingen omhoog zullen gaan met óf zonder bestuurlijke fusie: welke buurgemeente wil een armlastige bruid?

Komt u met ons in gesprek over de toekomst van de gemeente?

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering van 7 juli a.s. gaan we graag met u in gesprek over de toekomst van de gemeente, de dienstverlening aan inwoners en bedrijven en de financiële situatie. Graag halen we bij u op wat u belangrijk vindt in de komende afwegingen. Zelfstandig blijven tegen (w)elke prijs? Of kan de gemeente beter samenwerken of samengaan met een of meer omliggende gemeenten om de dienstverlening op een voldoende peil te brengen? Wat is het (gewenste) tijdpad en welke rol speelt de provincie?

We staan open voor uw vragen, ideeën en suggesties. Die neemt de fractie mee naar de raadsvergadering van de week erna.
D66 bijeenkomst op vrijdag 7 juli a.s.
Sociaal Cultureel Centrum, Blijklaan 1 in Nederhorst den Berg,

Inloop 19.30 uur, start 20.00 uur

 

I.v.m. de catering vinden we het fijn als u zich aanmeldt bij secretaris Natascha Rienks, nfrienks@gmail.com .

 

Met hartelijke groet en tot gauw,

Fractie en Bestuur van D66 Wijdemeren

 

 

Vervolgstappen

  • 6 juli: Commissievergadering over Toekomstperspectief.
  • 12-13 juli: Raadsvergadering over Toekomstperspectief.
  • 12-13-14-19 september: Bijeenkomsten van gemeente en inwoners, bedrijven en belangengroepen over Toekomst van de gemeente: wat willen zij behouden?

 

Persbericht
Lees het persbericht van de gemeente Wijdemeren over het Toekomstperspectief.