Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 juni 2022

Joost Boermans: dank je wel!

Ruim 21 jaar actief in de gemeentepolitiek, waarvan maar liefst 8 jaar als wethouder. Joost Boermans ontvangt voor zijn ruime verdiensten deze week het erelidmaatschap van D66 Wijdemeren. Joost heeft al voor de herindeling en voor het dus één gemeente Wijdemeren werd, met onder meer Nanne Roosenschoon, Felix Flameling, Lydia van Deelen en Josephine den Hartog een lokale afdeling van D66 opgericht. We zijn Joost heel dankbaar voor zijn jarenlange energieke inzet, politieke vindingrijkheid én altijd constructieve houding. Hij heeft in deze jaren veel tot stand gebracht voor de inwoners van Wijdemeren. In zijn eerste wethoudersperiode waren dat diverse mooie zaken op het gebied van het sociaal domein. In zijn tweede periode kun je denken aan de aanleg van fietspaden en wegen, zoals de vernieuwde Kortenhoefsedijk die ruim binnen budget bleef en waar goed geluisterd is naar de inbreng van de aanwonenden. Denk ook aan de herinrichting van plantsoenen en oorlogsmonumenten, de groene dakenregeling en de aanpak van de top-13 verkeersonveilige situaties. Er zijn mooie stappen bereikt qua duurzaamheid, hoewel de financiële ruimte beperkt was. Vaak wist hij andere politieke partijen mee te krijgen met zijn voorstellen. Door zijn verhuizing komt aan deze succesvolle en dienstbare periode nu een einde. Wij gaan zijn grote kennis, ervaring en smakelijke lach ontzettend missen. Wat zal blijven, is alles wij van Joost hebben geleerd én bovenal onze warme vriendschap. Bestuur en fractie van D66 Wijdemeren wensen Joost en Caroline en de kinderen veel geluk in Epe!