Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 april 2021

Wie woont waar op de Dennenlaan?

A-16-2 CDA DorpsBelangen PvdAGroenLinks D66 Dennelaan 11v-8t, aangenomen

D66 diende een amendement in om de gemeentelijke percelen aan de Dennenlaan Loosdrecht níet alleen te verkopen voor de hoogste prijs. We wilden deze kans aan te grijpen woningen te kunnen realiseren voor onder meer de agent, de verzorgende en de leraar, bij voorkeur met voorrang voor mensen uit Wijdemeren. Het amendement houdt in:

 1. De verkoop van de percelen kadastraal bekend als Loosdrecht, sectie C, nummer 3510 ter grootte van circa 1800m2 , en een gedeelte van het perceel kadastraal bekend als
  Loosdrecht, sectie C, nummer 4860, ter grootte van circa 1600m2 door middel van een openbare verkoop bij inschrijving, waarbij het criterium voor gunning de hoogste prijs is.
 2. De hierna genoemde randvoorwaarden mee te geven, onder voorbehoud van stedenbouwkundige uitwerking:
  a. Een bebouwingspercentage van 45% voor beide bouwvlakken.
  b. Minimaal 2/5 deel van de te bouwen woningen dient gestapeld te zijn.
  c. 15% van de te realiseren appartementen sociale koop is. 70% van het aantal te realiseren woningen/appartementen is bestemd voor het midden segment(die te
  verdelen in 50% midden huur en 50% midden koop, NHG grens) en 15% vrije sector.
  3. a. de te realiseren koopwoningen/appartementen als eerste aan te bieden in de lokale weekbladen in Wijdemeren.
  b. de woningen zoveel mogelijk levensloop bestendig te bouwen
  c. zelfbewoning en anti-speculatiebeding opnemen.
  d. Inwoners van Wijdemeren hebben voorrang bij toewijzing van de te realiseren sociale huur woningen/appartementen.

Het amendement is op 15 april 2021 aangenomen met 11 stemmen voor.