Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 april 2021

Vliegen mag, maar wonen moet!

M-V-1 D66 en Dorpsbelangen Vliegen mag, maar wonen moet! (Unaniem aangenomen) – kopie

D66 heeft het initiatief genomen voor de een motie die het college oproept om:

 • Zo spoedig mogelijk in overleg te treden met het college van Gedeputeerde Staten van
  Noord-Holland, de gemeente Hilversum en de Stichting Vliegveld Hilversum met het verzoek
  om de mogelijkheden te bestuderen om op zo kort mogelijke termijn het luchtvaartbesluit
  aangaande het vliegveld aan te passen.
 • Hierbij de tekst van de overeenkomst van 2012 waarin onder meer de geheel of gedeeltelijke
  sluiting van baan 13-31 was voorgesteld als uitgangspunt te nemen en de geluid- en risico
  contour overeenkomstig bij te stellen, om zodoende de benodigde ruimte te scheppen voor
  de nationale en regionale taakstelling van Wijdemeren op het gebied van duurzame
  woningbouw en bedrijfsruimte.
 • De raad zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór 1 juli, te informeren over de
  haalbaarheid en voortgang van het overleg over de procedure voor de aanpassing van het
  luchtvaartbesluit.

De motie werd op 15 april 2021 unaniem aangenomen.