Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 29 december 2020

Persbericht: Is dít het sociale gezicht van onze gemeente Wijdemeren?

Is dít het sociale gezicht van onze gemeente Wijdemeren?

De fractie van D66 heeft met verbijstering kennis genomen van de handelswijze van de Gemeente jegens één van onze bijstandsgerechtigde inwoners, zoals in de media is verwoord.  Volgens de uitspraak van de rechtbank is mevrouw veroordeeld voor het schenden van de inlichtingenplicht, met als gevolg het terugbetalen van meer dan 7000 euro.

D66 heeft op 15 december jl. in de gemeenteraad een motie, ingebracht “Laat een gift in deze tijd een gift mogen zijn”, die erop neer kwam om ruimhartiger om te gaan met giften van familie en vrienden aan bijstandsgerechtigde inwoners, zeker in deze zware coronatijd. Giften tot een maximumbedrag op jaarbasis van de voor de bijstandsgerechtigde toepasselijke maandnorm zouden niet gekort mogen worden op de uitkering. De motie, die de door de wethouder was ontraden, eindigde in 9-9 en wordt in de raad op 4 februari a.s. opnieuw in stemming gebracht.

Door de grote lokale en landelijke commotie, constateren wij dat het niet wenselijk is om tot de geplande raadsvergadering van 4 februari a.s. te wachten. Derhalve zullen wij als fractie D66 Wijdemeren het verzoek richten tot de voorzitter van de Raad om op zo’n kort mogelijke termijn een buitengewone raadsvergadering bijeen te roepen.

Fractievoorzitter D66 Wijdemeren Nanne Roosenschoon: “Wij roepen wethouder Van Rijn op om in dit geval haar ruimhartigheid daadwerkelijk te bewijzen en gebruik te maken van haar discretionaire bevoegdheid waar nodig. Laat deze casus tevens het startsein zijn om in de toekomst lokaal én landelijk billijk met dergelijke situaties om te gaan!”

 

De Fractie D66 Wijdemeren

Nanne Roosenschoon

Mario Wouters

Myriam Kooij

Rob Koedijker

Nanda de Bruin