Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 29 december 2020

Ingezonden brief: Is rechtmatig in dit geval ook rechtvaardig en sociaal, wethouder?

Is rechtmatig in dit geval ook rechtvaardig en sociaal, wethouder?

D66 is verbijsterd over de recente berichtgeving. Een inwoonster met bijstand ontving wekelijks van haar moeder boodschappen ter waarde van € 50; zij moet na een rechtszaak € 7.000 aan de gemeente terugbetalen. De gemeente kreeg van de rechter formeel gelijk. Als dit klopt, wil Wijdemeren zo omgaan met inwoners?

De Participatiewet die de bijstand regelt, is begrijpelijk streng op inkomsten. Wie zichzelf kan redden, behoeft geen uitkering, en fraude moet worden tegengegaan. Wel is er enige beleidsvrijheid voor de menselijke maat. Heeft de gemeente de maatwerkmogelijkheden voldoende toegepast? Is rechtmatig in dit geval ook rechtvaardig? Had de gemeente socialer kunnen of moeten handelen? Immers een mogelijk jarenlang ellendig schuldentraject, is noch voor de inwoonster noch voor de gemeente (hoge kosten!) gewenst.

Motie D66 over ruimhartig omgaan met giften door wethouder ontraden

D66 diende op 15 december jl. in de raad een motie in ‘Laat een gift in deze tijd een gift mogen zijn’. Doel was om ruimhartiger om te gaan met giften aan bijstandsgerechtigden en deze tot op zekere hoogte niet te korten op de uitkering. Deze motie werd gesteund door PvdA/Groen Links, Dorpsbelangen en 1 VVD-er. Omdat de stemmen staakten, wordt er op 4 februari a.s. opnieuw over gestemd. De CDA-wethouder ontraadde deze motie – die elders wél is overgenomen – omdat Wijdemeren al soepel zóu omgaan met giften. CDA en De Lokale Partij stemden tegen door haar geruststellende uitspraken. Zij konden zich niet voorstellen dat de gemeente hard zou omgaan met haar inwoners. Dat is aan deze uitspraak niet te zien!

Gemeente: heroverweeg het besluit!

We roepen de wethouder op: heroverweeg de zaak en gebruik uw beleidsvrijheid! Laat dit het startsein zijn om in de toekomst lokaal én landelijk billijk met dergelijke situaties om te gaan.

 

Nanne Roosenschoon en Myriam Kooij

Fractievoorzitter en commissielid D66 Wijdemeren