Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 maart 2020

COVID 19 en de raad in Wijdemeren

Het kan niemand zijn ontgaan dat onze samenleving ingrijpend is veranderd. We weten niet of de restricties die we nu al beleven, niet nog verder aangescherpt moeten worden om het hoofd te bieden aan de om zich heen grijpende coronapandemie.
Nu al worden we allen geconfronteerd aan een andere werkwijze en andere vormen van sociaal contact. Thuiswerken voor de beroepen waar dit mogelijk is, is vandaag de norm. Andere beroepen hebben die mogelijkheid niet. Iedereen die werkt in de zorg, bij de politie, de brandweer of de kinderopvang blijft zoveel mogelijk op zijn post.

Aanpassingen in de politiek
Dat geldt ook voor de gemeente en het gemeentebestuur. Alle raads- en commissievergaderingen zijn afgelast evenals alle bijzondere informatiebijeenkomsten en hoorzittingen. Burgemeester en wethouders werken zoveel mogelijk vanuit huis en op de werkplekken is social distancing de basisvereiste. Alle werkzaamheden zullen doorgaan, maar vertragingen zijn onvermijdelijk. We weten nog niet hoe we om zullen kunnen gaan met de politieke besluitvorming, ook omdat de gemeentewet een dergelijke situatie niet heeft voorzien. Maar ook het raadswerk moet doorgaan. De begroting voor volgend jaar moet worden opgesteld in een tijd van grote sociale en financiƫle onzekerheid.

Creatief, positief en verantwoordelijkheid
Dat vereist flexibiliteit en creativiteit, het nemen van verantwoordelijkheid en vooral een blijvende positieve benadering van alle vraagstukken die op ons af komen.
Binnen D66 is dat altijd het uitgangspunt geweest. Ook in Wijdemeren, in het afdelingsbestuur, de fractie, het college, en zonder enige twijfel bij al onze leden. Op alle mogelijke manieren zetten wij ons in voor de gemeente en de gemeenschap, en samen werken we aan een gezonde toekomst.

Waardering, zorg voor elkaar en saamhorigheid
Fractie en bestuur van D66 Wijdemeren spreken hun grote waardering uit voor de medewerkers in de vitale beroepen voor hun enorme inzet in deze moeilijke tijd. We hopen dat er ondanks alle fysieke restricties extra aandacht is voor (oudere) mensen die ziek of eenzaam zijn. Wij wensen tot slot u en uw dierbaren en de inwoners van Wijdemeren veel sterkte, gezondheid en saamhorigheid in deze bijzondere periode. We hopen u in betere tijden weer te ontmoeten!