Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 juli 2019

Schriftelijke vragen Toepassen verzilverlening verduurzaming eigen woning 75+

Schriftelijke vragen D66 betreffende toepassing verzilverlening t.b.v. verduurzaming eigen woning van senioren van 75 jaar en ouder.
1 juli 2019

Geacht College,
D66 heeft een aantal malen de vraag gekregen of er alternatieve financieringsmogelijkheden zijn voor het aanvragen van leningen tbv energiemaatregelen door ouderen met een eigen woning.
Op de site van “Verduurzamen met hulp van SVN en uw gemeente” wordt verwezen naar de reguliere leningverstrekkers. Uit navraag is gebleken dat banken en ook de energiebespaarlening (zie bijgaande mail) geen lening verstrekken aan ouderen boven de 75 jaar.

Het is algemeen bekend dat ouderen meer last ondervinden van de extremere temperaturen in de zomer en in de winter juist meer behoefte aan een hogere verblijfstemperatuur.
Hoe jammer is het om een steeds grotere groep energieke ouderen te stimuleren langer thuis te blijven wonen en deze groep vervolgens te onthouden van hun bijdrage aan het terug brengen van de CO2 uitstoot. Ook het verlagen van hun energiekosten zou een enorme bijdrage aan levensgenot kunnen leveren met daarbij een meer zelfstandig financiële positie.
In Wijdemeren kennen wij de verzilverlening. Echter wij zien in de opsomming van doelen niet omschreven staan dat de lening ook gebruikt kan worden voor verduurzaming van de woning.
Naar mening van D66 is dit een verloren kans. Het onthouden van de mogelijkheid tot het verduurzamen van de eigen woning door ouderen zal aan de doelstelling tot het bereiken van de klimaat doelstellingen geen bijdrage leveren, terwijl wij het hier hebben over een significant deel van onze Wijdemeerse inwoners.
Het verduurzamen van de woning onder de voorwaarden van de verzilverlening is een risicoloze dan wel een van geringe risico bijdrage tot het verduurzamen van onze gemeente.

Vraag:
1. Kan het college de constatering van D66 onderschrijven dat de Verzilverlening niet gebruikt kan worden voor het verduurzamen van particuliere woningen, van met name ouderen van 75 jaar en ouder?
2. Kan de doelstelling van de verzilverlening hiertoe worden zodanig worden aangepast dat deze gebruikt kan worden voor het verduurzamen van particuliere woningen van met name ouderen van 75 jaar en ouder?
3. Wat zijn hiervan de financiële en administratieve consequenties?
4. Is het college het eens met D66 dat juist deze leeftijdsgroep groot belang heeft bij het verbeteren van de klimaatomstandigheden van hun woning?

Namens de fractie D66 Wijdemeren
Nanne Roosenschoon /Rob Koedijker

Bijlage:
Antwoord Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)op de door mij gestelde vraag inzake deelname ouderen aan het Stimuleringsfons

Beste meneer Koedijker,
Bedankt voor uw bericht. Het klopt inderdaad dat er voor de Energiebespaarlening een leeftijdsgrens is.
De aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. Als er sprake is van twee aanvragers, dan nemen we alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag mee.

Een klant die in de provincie Drenthe of OverIJssel woont, mag wel ouder zijn dan 75 jaar als hij de lening wilt aanvragen.
Meer informatie over de voorwaarden vindt u via deze link.
Mocht u nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Jeanette Vroege
Medewerkster Klant Contact
Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)
Computerweg 11, 3821 AA Amersfoort
Postbus 35, 3800 AA Amersfoort
tel: 088 253 96 00
e-mail: energiebespaarlening@svn.nl
Website: www.energiebespaarlening.nl
KvK: 59439122