Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 15 juni 2019

Gezellige ledenvergadering met borrel op 5 juli a.s.

Op 5 juli a.s. is de Algemene Ledenvergadering. Heel leuk als u erbij kunt zijn!
Locatie: Vermeulen Art Gallery, De Zodde 20 te Loosdrecht

Agenda:
1) Opening
2) Actuele zaken uit de fractie, waaronder stand van zaken uitvoering coalitieakkoord
3) Communicatie met de lokale leden: wat zijn uw wensen en behoeften?
4) Verkeer: in de raad van 11 juli staan twee belangrijke onderwerpen op de agenda: Plan Tussen de rotondes (Loosdrecht) en Plan Kortenhoefsedijk.
5) Financieel verslag 2018 door de kascommissie
6) Bestuurswisseling: de bestuursfuncties van voorzitter en secretaris zijn vacant. Nanda de Bruin resp. Myriam Kooij zijn bereid gevonden deze functies op zich te nemen. Bij belangstelling kunt u uw tegenkandidatuur uiterlijk 48 uur voor de ledenvergadering doorgeven aan de huidige voorzitter Simon Vollers via: simon@svollers.demon.nl.
7) Plannen voor het komende seizoen

We sluiten af met een gezellige borrel.
Bestuur en fractie hopen u te verwelkomen en uw mening te horen. Fijn als u het laat weten als u komt i.v.m. catering en logistiek op myriamkooij@outlook.com.

Met vriendelijke groet,
Myriam Kooij, secretaris a.i.