Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 31 mei 2019

Voor een sterk Europa

VOOR EEN STERK EUROPA

De Europese Unie biedt ons al 70 jaar vrede, veiligheid en welvaart. De Europese Unie zoals wij die kennen is het kader waarin de steeds hechtere Europese samenwerking zich ontwikkelt. D66 als enige echte Europapartij van Nederland zet zich hiervoor in en wil toewerken naar een inclusieve democratische federatie die antwoord kan bieden aan de grensoverschrijdende problemen waarmee iedere Nederlander, iedere Europeaan geconfronteerd wordt.

Samenwerking en solidariteit in de EU in plaats van eigenbelang en nationalisme
Grote problemen, zoals klimaatverandering, kunnen niet op lokaal of nationaal niveau worden opgelost. De doelstellingen van het akkoord van Parijs vereisen de inspanning van iedereen en op ieder terrein. Hetzelfde geldt voor onze veiligheid en het bestrijden van terrorisme en cybercriminaliteit. Uitdagingen die we alleen gezamenlijk kunnen aangaan. Maar juist nu worden we geconfronteerd met een reële bedreiging van het bestaansrecht en de uiteindelijke doelstelling van de Europese Unie. Het “eurosceptisme” grijpt de laatste jaren steeds meer om zich heen en nationale eigenbelangen botsen met de Europese visie. In veel landen steekt het populistisch nationalisme de kop op en bundelt zich met extreem-rechtse groeperingen die zoveel mogelijk afstand willen nemen tot de EU. Partijen voor wie de opwarming van de aarde een loze kreet is! Voor wie internationale solidariteit en samenwerking niet vanzelfsprekend zijn.

De EU van binnenuit verbeteren en versterken
De keuze tussen die twee richtingen is de inzet voor de komende verkiezingen en daarom zijn deze van het grootste belang voor onze democratie en onze toekomst. We moeten verder op de weg naar een integraal en solidair Europa en niet terugkeren naar het nationalisme van het verleden. Geen nieuwe grenzen optrekken, maar bestaande beleidsgrenzen slechten. De unie versterken en verder democratiseren en niet het risico lopen van stagnatie. We moeten werken aan verdieping en verbetering van de Unie en geldverspilling tegengaan. D66 wil dat het Europees parlement meer bevoegdheden krijgt en het vetorecht wordt afgeschaft. Het sociaal beleid mag niet achterlopen op economische ontwikkelingen, vrijheid van vestiging mag niet leiden tot oneerlijke concurrentie. Wij willen een rechtvaardige solidaire benadering van politieke en economische vluchtelingen en toewerken naar één buitenlandse politiek en een gemeenschappelijk defensiebeleid.

Een sterk, veilig en duurzaam Europa
Een Europese Unie die garant staat voor een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Die zich blijvend inzet voor het respect van regionale culturen als de onze en garant staat voor goed onderwijs, vrijheid en gelijkheid. Dat is de ambitie van D66, dat is de inzet van de verkiezingen van 23 mei. Want in Europa maken wij de toekomst!
Voor een sterk Europa!

D66 Wijdemeren