Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 mei 2019

9 mei: De dag van Europa

9 MEI: DE DAG VAN EUROPA

Mei is de maand van herdenkingen. Na de herdenking op 4 mei van alle slachtoffers van de tweede wereldoorlog en latere oorlogshandelingen, de bevrijdingsdag op 5 mei waarop wij onze vrijheid, de democratie en de mensenrechten vieren, zal er op ons gemeentehuis ook op 9 mei gevlagd worden. Niet de nationale driekleur, maar de Europese vlag met twaalf sterren op een blauw veld.

De Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben in 1985 besloten om 9 mei uit te roepen tot Dag van Europa. Waarom 9 mei? Het is geen willekeurige datum. Op die dag in 1950 heeft de toenmalige Franse minister van Buitenlandse Zaken, Robert Schuman, opgeroepen om de gezamenlijke produktie van oorlogsindustriën onder gezag te plaatsen van een nieuw op te richten Hoge Autoriteit. Deze oproep was gericht tot Duitsland en Frankrijk en alle democratische landen in Europa die zich daarbij wilden aansluiten. Voor Schuman legde dit voorstel de eerste concrete fundamenten voor een Europese federatie die hij noodzakelijk achtte voor het handhaven van de vrede.

Deze oproep heeft een jaar later geleid tot de oprichting van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal, de EGKS, die later zou uitgroeien tot de Europese Economische Gemeenschap en uiteindelijk tot de Europese Unie zoals wij die nu kennen en die – voorlopig – nog bestaat uit 28 landen.

Europa is dus geen bureaucratisch verzinsel maar de erfenis van de idealistische denkbeelden van een hele generatie Europeanen. Nooit meer oorlog of onderdrukking! Een unie van landen op basis van solidariteit en gelijkheid, met een gemeenschappelijke munt, zonder economische beperkingen, zonder grenzen en zonder discriminatie. Een unie die heeft gezorgd voor vrede, veiligheid en welvaart sinds bijna 70 jaar!

Dat betekent ook dat de grote meerderheid van de bevolking niets anders heeft gekend dan het huidige Europa. We nemen vandaag voor vanzelfsprekend aan dat wij vrij kunnen reizen, ons vrij kunnen vestigen, werken en studeren binnen de grenzen van de Unie en hebben nog slechts oog voor de tekortkomingen. Te veel bureaucratie, te duur, te overheersend, om maar enkele dooddoeners te noemen. Het oorspronkelijke Idealisme heeft plaatsgemaakt voor al of niet terechte kritiek.

De Europese Unie is verre van volmaakt. De Unie is niet af en zal altijd blijven evolueren als een levend organisme gevoed door een veelvoud van culturen en met een gedeelde historie. Over het eindresultaat kan men van mening verschillen. Gaan we doelbewust verder op de weg van een Europese Federatie of gaan we terug naar een losse statenbond?

Europa staat op een kruispunt van wegen naar de toekomst. Opkomend nationalisme en populisme dreigen de Unie af te breken, juist op het moment dat gezamenlijk handelen noodzakelijk is. Voor het behalen van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs kan geen land alleen staan. Voor de opvang en de ondersteuning van vluchtelingen is samenwerking en solidariteit nodig. Samen bestrijden we terrorisme en cybercriminaliteit.

In de Europese Unie zetten wij ons samen in voor vrede en gelijkheid voor iedereen, voor veiligheid en welvaart, en vooral voor het behalen van de klimaatdoelstellingen, de grootste uitdaging van onze tijd. Een Unie met meer slagkracht, een hoger democratisch gehalte, een sterk Europarlement en een inspirerend bestuur is daarbij onontbeerlijk.
Europa is onze historie, ons heden en onze toekomst.

Daarom vieren wij op 9 mei de Dag van Europa met het hijsen van de Europese Vlag. Daarom kiezen wij op 23 mei het nieuwe Europarlement en bepaalt u mede de Nederlandse en Europese toekomst.

Nanne Roosenschoon
fractievoorzitter D66 Wijdemeren