Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 december 2018

IEDEREEN MOET ZICHZELF KUNNEN ZIJN IN WIJDEMEREN, TOCH?

Gewoon jezelf kunnen zijn, respectvol bejegend worden, niet bang hoeven te zijn om uitgescholden te worden, deel kunnen nemen aan alle aspecten van onze samenleving, is dat niet de basis van onze maatschappij? Is dat niet een grondrecht van iedere burger, jong en oud?

Wij denken dat iedere lezer dit als vanzelfsprekend beschouwt. Toch is er een grote groep mensen voor wie dit geen zekerheid is, die niet zonder meer gelijk worden behandeld en die tijdens hun leven geconfronteerd kunnen worden met uitsluiting en onbegrip.

Dat is de beleving van de LHBTI+gemeenschap. Hoewel de gemeente Wijdemeren vanzelfsprekend emancipatie en gelijke behandeling van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen ondersteunt, blijft het bij het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out Day en ontbreekt een samenhangend beleid.

In Wijdemeren spreken we, statistisch gezien, over ruim 2000 inwoners op een totale bevolking van bijna 24.000. Ruim 30% meer dan het aantal inwoners van bijvoorbeeld Ankeveen!

Het gaat om inwoners die wel zichzelf mogen zijn, maar die dit niet altijd kunnen tonen. Voor wie het iedere keer een afweging is of ze openlijk zichzelf kunnen zijn. Die zich als tweederangsburgers beschouwd voelen door gescheld, ook als het niet direct tot hen gericht is.

Denk bijvoorbeeld aan dat voetballertje die een andere speler, zonder er bij na te denken, voor homo of flikker uitmaakt en daar niet op wordt aangesproken door zijn familie of clubleiding. Waar heb je het over? Dat is toch een heel ‘normaal’ scheldwoord?

Of die prominente TV-presentator die met trots zijn bekrompenheid etaleert als hij spottend spreekt over “hysterische jonge homootjes” en beweert dat uit de kast komen helemaal niet moeilijk is en slechts een kwestie van karakter is.

Maar ook op school, op de werkplek, in verenigingen en zorginstellingen is het niet altijd gemakkelijk om openlijk jezelf te kunnen zijn. Daar kunnen LHBTI-ers geconfronteerd worden met sociale uitsluiting, misplaatste ‘humor’ of zelfs gewelduitingen. Niet alleen in de stad, maar ook in onze dorpsgemeenschap. Dat kan leiden tot depressiviteit, eenzaamheid of zelfs zelfmoordpogingen.

Sommigen van u zullen dit herkennen, zelf of in hun omgeving. Anderen zullen verbaasd zijn dat dit probleem nog bestaat in 2018. Daar moeten we met zijn allen mee aan het werk.

D66 Wijdemeren heeft onlangs in de gemeenteraad een motie ingediend, die met grote meerderheid is aangenomen. Die motie vraagt het college van burgemeester en wethouders om een duidelijk en samenhangend beleid te formuleren voor de sociale acceptatie, veiligheid en welbevinden van de lokale LHBTI- ers in onze inclusieve samenleving.

Waar kunnen we dan aan denken?

De gemeente kan bij adviescommissies expliciete aandacht geven aan de diversiteit van de leden, maar ook bij onderzoeken naar tevredenheid over de gemeente. Er kan een klankbordgroep komen waarin voorstellen kunnen worden aangedragen voor een bredere participatie en acceptatie van LHBTI-ers in alle sociale activiteiten in de gemeente. De gemeente kan bij sportclubs aandringen op te treden tegen scheldpartijen, scholen aansporen om actief te informeren over alle aspecten van inclusiviteit en respect voor de ander, bij bejaardencentra en andere zorginstellingen aandacht vragen voor het recht om jezelf te blijven zijn en bewoners en familie hier actief bij betrekken. Daarnaast kan de gemeente de kennis en sensitiviteit hierover bij de medewerkers vergroten en er tot slot bij alle maatschappelijke organisaties op aandringen om bij de jaarlijkse Coming Out Day op 11 oktober hun actieve en morele steun uit te dragen in woord en daad en de regenboogvlag te hijsen.

Gemeenten met zo’n beleid werken samen in de vereniging  van “regenbooggemeenten”. In de Gooi- en Vechtstreek heeft alleen Hilversum het predikaat Regenbooggemeente. Laat Wijdemeren een trotse tweede worden!

 

Myriam Kooij

Nanne Roosenschoon

D66 Wijdemeren