Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 februari 2018

Verkiezingsprogramma 2018-2022: “D66 krijgt het voor elkaar”

Vandaag presenteert D66 Wijdemeren haar verkiezingsprogramma: ‘D66 krijgt het voor elkaar’. Het is een toekomstgericht programma voor de periode 2018-2022 waarin D66 inzet op een krachtig, open en transparant bestuur. D66 kiest voor een goede leefbaarheid in de Wijdemeerse dorpen en wil o.a. een goed kernenbeleid en de instelling van dorpsraden. D66 kiest voor goede en kwalitatieve zorg en wil geen bezuinigingen op minima-regelingen. D66 wil goede onderwijsgebouwen en echte kindcentra’s realiseren. D66 zet krachtig in op duurzaamheid en wil onder andere dat alle nieuwbouwprojecten worden aangelegd volgens de hoogst mogelijke duurzaamheids-eisen waarbij aardgasvrije wijken het uitgangspunt zijn. Ook wil D66 dat voor iedere -door de gemeente gekapte boom- een herplantplicht geldt. Hoewel D66 Wijdemeren zeer tevreden is met de heer Ossel als waarnemend burgemeester gaan de Democraten voor een direct gekozen burgemeester.
Joost Boermans, lijsttrekker D66 Wijdemeren: “De afgelopen raadsperiode heeft D66 vanuit de oppositie de nadruk gelegd op het belang van openheid, transparantie, goede communicatie en zuivere besluitvorming. Ook over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente heeft D66 een duidelijke mening. Het college van CDA, VVD en PvdA-GroenLinks wilde een fusie met Hilversum. D66 heeft zich daar zeer krachtig tegen verzet en blijft tegen een fusie van Wijdemeren met Hilversum.

VERKIEZINGSPROGRAMMA D66 Wijdemeren 2018-2022