Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 18 februari 2018

Valentijnstaart voor vrijwilligers bibliotheek Gooi en meer

Sinds 1992 zet D66 Noord-Holland rondom Valentijnsdag vrijwilligers en/of organisaties op het gebied van welzijn, zorg, sport of cultuur in het zonnetje. Ook in Wijdemeren reikt D66 deze speciale taart al jaren uit. Op maandag 12 februari j.l. werd de speciale Valentijnstaart aangeboden aan de vrijwilligers die actief zijn voor de bibliotheek Gooi en meer. Op deze wijze wil D66 de mensen die zich vaak al vele jaren belangeloos inzetten van harte bedanken voor hun persoonlijke inzet.
Acht jaar geleden stond D66 in Loosdrecht campagne te voeren voor het behoud van de bibliotheek. Sluiting was toen reëel door de aangekondigde bezuinigingen. Als je de bibliotheek nu ziet dan zijn wij blij dat die bezuiniging is tegengehouden. De bibliotheek is namelijk allang geen plek meer voor alleen boeken uitlenen.
In het bijzijn van ruim 15 vrijwilligers van de bibliotheek en het complete D66 bestuur en verschillende D66 leden overhandigde D66-lijsttrekker Joost Boermans de Valentijnstaart: “De bibliotheek is een goed bezocht en een fijn ontmoetingscentrum geworden waar veel georganiseerd wordt. Zo zijn vrijwillige voorleeskrachten actief en lezen zij regelmatig voor aan bewoners van woonzorghuizen en locaties voor dagbesteding voor ouderen. Kinderen kunnen er websites leren bouwen en/of apps ontwikkelen en er zijn projecten om de taalvaardigheid te vergroten. Ook zijn er vrijwilligers actief bij het repair café om te helpen met het repareren van huishoudelijke apparaten of kledingstukken zodat we de dingen niet weg hoeven te gooien, maar kunnen hergebruiken. Zonder de inzet van alle vrijwilligers was de bibliotheek in Wijdemeren niet zo levendig als ze nu is. Ze vormt een belangrijke sociale functie in onze gemeente. De vrijwilligers hebben onze Valentijnstaart zeer verdiend, aldus D66 Wijdemeren.”