Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 oktober 2016

“Gooi en Vecht Gemeente?

Hieronder volgt een persbericht van 4 D66 afdelingen uit de regio. I.v.m. de discussie rondom de bestuurskracht is dit hier opgenomen. De D66 fracties ondersteunen het standpunt van D66 Wijdemeren en wijzen een fusie tussen Wijdemeren en Hilversum af.

Persbericht:Riding A Bicycle

Meer zeggenschap voor wijken dorpen

D66 fracties pleiten voor grote gemeente Gooi- en Vechtstreek

De D66 gemeenteraadsfracties van Blaricum, Gooise Meren, Hilversum en Laren willen het liefst in een keer de sprong maken naar één gemeente voor de hele regio. Ze wijzen het idee af dat je door een reeks van fusies het bestuur van de Gooi en Vecht moet vernieuwen. Die fusie kan niet zonder eerst veel ruimte te geven aan de eigen inbreng van inwoners in de wijken en dorpen van de Gooi en Vecht. De fracties reageren daarmee op het onlangs uitgebrachte rapport over de bestuurskracht van de gemeenten in dit gebied, waaruit o.a. blijkt dat de regio met name op regionaal gebied versterking behoeft.

 

D66 in Laren, Hilversum, Gooise Meren en Blaricum willen dat er op die manier één krachtig bestuur voor de hele Gooi en Vecht streek ontstaat. Beter bestuur van de hele regio, een efficiënte uitvoering van taken, de belangen van de hele regio goed behartigen, kan niet zonder een eigen direct verkozen bestuur voor de hele regio Gooi en Vecht. In de huidige situatie staan deelbelangen, moeizame besluitvorming en 57 wethouders en 181 raadsleden dat in de weg.

De sprong naar één gemeente Gooi en Vecht kan niet zonder eerst serieus te bouwen aan inwoners invloed. D66 wil dat voorafgaand aan het nieuwe bestuur voor de regio, de huidige gemeenten hun wijken en dorpen meer zeggenschap geven over de directe omgeving. D66 wil niet de huidige gemeenten, maar de invloed van inwoners en gemeenschappen op hun omgeving en welzijn waarborgen en verbeteren. Dit is net zo belangrijk als een krachtig regionaal bestuur. En, als dit goed geregeld is, doen de huidige gemeentegrenzen er niet meer toe.

De onderzoekers van Deloitte bevelen aan dat er eerst een fusie tot drie gemeenten plaats vindt, waarna die weer in één gemeente op gaan. Zo zou, na de vorming van Gooise Meren, eerst Hilversum kunnen fuseren met Wijdemeren, Huizen met Laren en Blaricum en Weesp wellicht ook met Hilversum. De D66 fracties zijn van mening dat een dergelijk, zich voortslepend fusie proces eerder meer problemen geeft dan een oplossing is. De gemeenten worden er niet beter van, de burger niet, en de regio niet. De D66 fracties raden dus allerlei tussenliggende stappen zoals fusies tussen Hilversum en Wijdemeren af.

Opmerking:

D66 Wijdemeren heeft haar handtekening (nog?) niet gezet onder het bericht omdat ze eerst de effecten van een fusie naar “Een Gooi en Vechtgemeente” wil overzien. Het rapport van Deloitte geeft duidelijke risico’s van zo’n fusie. Dat hoeft niet erg te zijn, maar laten we dat eerst nader in beeld brengen. Daarna besluiten we.