Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 december 2014

Vragen D66 Bomenkap ‘s-Graveland en Nederhorst den Berg

90654748
D66 heeft enkele dagen voorafgaand aan de commissiebehandeling REO op 3 december 2014 vragen gesteld over de bomenkap in ’s Graveland en Nederhorst den Berg. Op verzoek van de commissie voorzitter hebben we onze vragen alleen schriftelijk ingebracht en niet mondeling toegelicht om de commissie niet onnodig op te houden aangezien de vergadering al erg was uitgelopen. We hebben dit schriftelijk gedaan onder de toezegging van het college dat de vragen beantwoord zouden worden, uiterlijk enkele dagen voor de raadsvergadering van 18 december. Wij hebben tot heden echter geen antwoord gekregen. Vorige week hebben we hier nogmaals om verzocht. Kunt u ons aangeven waarom wethouder Frijdal en wethouder Reijn hun toezegging aan de raad niet zijn nagekomen en wanneer wij de antwoorden wel kunnen verwachten? Tevens verzoeken wij om in de commissie reo van januari hier nader over te spreken.

Het antwoord hebben we op 18 december 2014 ontvangen en is hier na te lezen:

2014-WB-37 Beantwoording vragen D66 cie RE inzake kappen bomen