Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 februari 2010

D66 & Gemeenten, onze richtingwijzers!

Bekijk hier onze stopmotion video’s voor de gemeenteraadsverkiezingen. Bekijk onze opvatting over: Gemeente, Wonen, Werken, Duurzaamheid, Kennis & Innovatie, Overheid en Bestuur in algemene zin. Klik op het plaatje en- of lees onderstaande tekst.

Over: Gemeente & Wonen

De woningmarkt zit op slot. Regels voor huursubsidie, bouwprocedures en sociale woningbouw hebben de markt vast laten lopen. Wij moeten haar weer in beweging brengen. Zodat iedereen toegang heeft tot een woning die aansluit bij zijn of haar levensfase. Er moeten meer en meer verschillende woningen gebouwd worden. Zodat ook starters een woning kunnen kopen.

Woningcorporaties moeten terug naar hun kerntaak. Zij moeten goed gecontroleerde publieke organisaties zijn, zonder commerciële neventaken en avonturen. Door de hypotheekrenteaftrek voor de duurste woningen te beperken, moet een eerlijkere markt ontstaan.

Over: Gemeente & Werken

In economisch zwaar weer moet vernieuwing beginnen op de arbeidsmarkt. D66 is overtuigd van de kracht en vindingrijkheid van mensen en bedrijven. Zeker in de huidige crisis, moet deze kracht zorgen voor een economische ommekeer. De overheid moet voorwaarden scheppen en barrières wegnemen. Niet doen alsof mensen nog steeds hun hele leven dezelfde baan houden. Die baan is tijdelijk, uw vaardigheden en talenten blijven. D66 wil een flexibelere arbeidsmarkt.

Meer solidariteit tussen jong en oud, actief en niet-actief, insiders en outsiders. Wij willen een geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd. Om de verzorgingsstaat ook voor komende generaties betaalbaar te houden. D66 streeft naar een grotere arbeidsparticipatie, voor oudere werknemers, outsiders en ouders. Een vernieuwd ontslagrecht moet zorgen voor betere doorstroom en gelijke kansen.

Over: Gemeente & Kennis en Innovatie

Het belang van kennis en innovatie is glashelder. Er is veel gepraat maar weinig actie. Onze handen jeuken. Alleen het allerbeste onderzoek en onderwijs is goed genoeg. Goed onderwijs is de beste garantie voor persoonlijke, maatschappelijke en economische ontwikkeling. De basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en alle mensen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Wij willen tot de top behoren, niet tot de middelmaat.

Dat betekent veel meer investeren. Maar ook meer vrijheid voor scholen en leraren om dat onderwijs, samen met ouders en leerlingen in te richten. Gemeenten moeten werk maken van zwakke scholen, slechte huisvesting en schooluitval. Minder bureaucratie en regels van bovenaf. Meer ruimte voor ontplooiing. Meer leren, meer stimuleren, meer doorstroming en minder uitval.

Over: Gemeente & Duurzaamheid

D66 wil een omwenteling naar een duurzame economie en samenleving. Nu is het moment daarvoor. Met meer ambitie, meer durf, meer vrijheid en minder regels.

De ecologische voetafdruk van ons land en onze generatie moet terug naar een eerlijk aandeel. Dit zijn we aan komende generaties verplicht. Hiertoe moeten nationale, regionale en lokale overheden al hun creativiteit en innovatiekracht inzetten. En bedrijven en individuen stimuleren hetzelfde te doen. Voor duurzame technologie, groene energie, schoon wonen, werken en vervoeren.

Gemeenten hebben een grote rol te spelen in de transitie naar een duurzamer gebruik en opwekking van energie. Daarbij vindt D66 dat gemeenten zich vooral moeten richten op woningisolatie, op het actief ondersteunen van private initiatieven bijvoorbeeld in wind energie, het aansporen tot energiebesparing en het stimuleren van particuliere experimenten met nieuwe technologieën.

Over: Overheid en Bestuur

a2a_linkname="D66 & Europa";a2a_linkurl="http://www.d66.nl";

De overheid is er voor u. Met die gedachte is D66 meer dan 40 jaar geleden opgericht. En nog steeds is deze actueel. We zien macht zonder tegenmacht. Een overheid die uitbreidt, opschuift en binnendringt. Maar niet doet wat ze belooft.

Er zijn nieuwe regenten. Mensen die met regeltjes komen die uitgaan van wantrouwen in plaats van vertrouwen, die onze burgerlijke vrijheden onder druk zetten, regels die ontplooiing van mensen in de weg staan. De overheid is er voor de mensen. En niet andersom.

Wij willen een overheid die ‘Ja’ zegt en ruimte biedt voor initiatieven. En de overheid moet zekerheid bieden over het uitvoeren van haar kerntaken. Goede dienstverlening, kwaliteit in het onderwijs, goed openbaar vervoer, een leefomgeving die schoon, heel en veilig is. Daarbij vindt D66 dat we zoveel mogelijk zaken zo dicht mogelijk bij de burger moeten organiseren. In gemeenten, want daar is maatwerk en verantwoording het best mogelijk.