Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 november 2009

D66 congres geeft energie: Tijd voor verandering

Ongeveer 1.500 mannen en vrouwen waren afgelopen zaterdag 7 november 2009 op het landelijk D66-congres. Het zinderde er van de positieve spanning, zin om er iets moois van te maken. Daar op dat congres en vier maanden later, bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Veel nieuwe gezichten van mensen die zich het afgelopen jaar hebben aangesloten. Mensen die geïnspireerd en vol goede moed zich opladen en voltanken met politieke standpunten en zich laven aan ervaringen van raadsleden en wethouders en andere ouwe rotten. En elkaar stimuleren bij het campagne voeren, ideeën overdragen en ervaringen uitwisselen.

Natuurlijk, het politieke tij zit ons D66’ers mee. Niet alleen door Haagse politiek. D66 is terug en nodig, omdat het bouwt op lokale democratie. De richtingwijzers die we bij D66 gebruiken spreken mensen aan en zien wij terug in de plaatselijke vertaalslagen.

Dat we bij D66 vertrouwen op de eigen kracht van mensen zagen we ook in het enthousiasme op het congres.

Bij D66, ook in Wijdemeren, zien we de toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden.

De politiek, ook hier, moet daar ruimte voor geven. Ja, daarvoor moet het bestuurlijk wel anders, soms ook in Wijdemeren.

D66’ers staan open voor de hele wereld en sluiten niemand uit. Bij alles wat wij doen, vragen we ons steeds af welk effect dat heeft op anderen in deze wereld.

D66 werkt ook in Wijdemeren aan een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen.

D66’ers vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal beter van.

Dat betekent ook dat we voor mensen die zichzelf niet kunnen redden een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen.

D66’ers treden de wereld om ons heen tegemoet met respect en mededogen. Dat geldt voor mensen èn voor onze omgeving. De aarde is geen gebruiksartikel. D66 wil stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. Dat kan heel goed in Wijdemeren zichtbaar gemaakt worden, door inwoners en door bestuurders.

Door deze uitgangspunten liggen onze speerpunten bij werken, bij wonen, bij onderwijs, bij klimaat en energie en bij democratie.

Als Wijdemerense D66-kandidaten hebben we ons opgeladen en kwamen vol energie naar Wijdemeren terug.

Dat zal bij de Wijdemerense gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 te merken zijn.

Nanne Roosenschoon, Hannie Humme en Joost Boermans

zie ook de Congresrede van Alexander Pechtold (D66-Fractievoorzitter Tweede Kamer)op Youtube

zie ook de Congresrede van Alexander Pechtold (D66-Fractievoorzitter Tweede Kamer)op Youtube

zie ook de Congresrede van Gerard Schouw (D66-Fractievoorzitter Eerste Kamer) op Youtube