Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 oktober 2009

D66 Wijdemeren: ‘We komen er aan!’

Inzet: twee zetels in maart 2010

D66 Wijdemeren gaat vol verwachting de verkiezingen in

Te lang heeft D66 in Wijdemeren aan de kant gestaan. We hebben in de afgelopen jaren de financiële positie van de gemeente zien verslechteren, de autoritaire aanpak van de verkeersproblematiek op het Noordereinde geconstateerd, Oud Loosdrecht verder zien verloederen, ons afgevraagd waarom de gemeente zo weinig zichtbaar was in de discussies over de toekomst van de Horstermeer, maar bovenal betreuren wij het gebrek aan constructief overleg met de Wijdemeerse bevolking.

D66 Wijdemeren is positief verrast met het aantal Wijdemeerders dat bij de afgelopen Europese verkiezingen het vakje D66 heeft aangevinkt. Haalde D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 nog geen 3% van de Wijdemeerse stemmen, op 4 juni was dit bijna 12%. We gaan dus vol goede zin de gemeenteraadsverkiezingen 2010 tegemoet. Op 25 juni 2009 is D66 Wijdemeren begonnen met de campagne. Tijdens de gemeenteraads-vergadering trakteerden zij het college, de raadsleden en de publieke tribune op gebakjes voorzien van het D66 logo en de tekst: We komen er aan!

D66 Wijdemeren bereidt zich voor op de verkiezingen van maart 2010 en op actieve deelname in de raad met twee zetels. Uiteraard willen wij horen wat er nog meer leeft binnen de verschillende dorpskernen, welke problemen u tegenkomt in uw woon- en leefomgeving en welke oplossingen u in gedachte heeft. Wat vindt u belangrijke actuele lokale onderwerpen? Uw mening vinden wij onmisbaar en wij willen graag met u van gedachten wisselen tijdens deze informele, maandelijkse bijeenkomsten.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van D66 Wijdemeren? Dat kan via onze site www.d66wijdemeren.nl.