Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 oktober 2009

D66: CDA ging te ver met aanval op Van Waveren

(ingezonden brief)

Met verbazing verliet ik gisteravond na de raadsvergadering het gemeentehuis. Het slotstuk van deze vergadering was mijn inziens echt ontoelaatbaar.

Nog even los van de inhoud van de motie  die DBL, DBW en HKA indiende, is de persoonlijke aanval zoals gisteren door dhr. Reijn, de fractievoorzitter van het CDA, gedaan richting dhr. Van Waveren (fractievoorzitter van Dorpsbelangen Loosdrecht) niet acceptabel zonder concrete bewijzen.

Een raadslid is een volksvertegenwoordiger. Daarom is het belangrijk dat een raadslid goede contacten onderhoud in de Gemeente en een mening vormt vanuit verschillende invalshoeken. Hierdoor is hij of zij in staat om ontwikkelingen in de samenleving te signaleren en aan de orde te stellen indien noodzakelijk. Daarnaast behoren raadsleden het college te controleren. Dit is ook precies wat Van Waveren doet.

Wel is het zo dat volksvertegenwoordigers zonder last of ruggespraak in de Raad zitten en een eed of belofte afleggen (zoals omschreven in de Gemeentewet) waardoor o.a. wordt bekrachtigd dat er geen sprake kan/mag zijn van belangenverstrengelingen. Volgens het CDA heeft dhr. Van Waveren deze eed/ belofte dus gebroken. Als dat zo is, dan had het CDA staande de vergadering met bewijzen moeten komen en/of een onafhankelijk onderzoek moeten eisen. Beide is niet gebeurd, waardoor deze beschuldiging slechts gebaseerd lijkt op een vermoeden, en dat is niet genoeg.

Politieke meningsverschillen zijn prima en zelfs goed, maar een collega-raadslid zo aanvallen is onder de gordel. De andere leden van de raad, maar ook B&W behoren op te treden bij dergelijke insinuaties, al was het maar voor het aanzien van de politiek. Het heeft mij dan ook zeer verbaasd dat B&W en de fracties van VVD, PvdA en Groen Links zich niet van deze aantijging hebben gedistantiëerd maar hun mond hielden. Slechts de indieners van de motie (toevallig de oppositie?) namen terecht stelling tegen deze beschuldiging. Ik ben dan ook zeer benieuwd naar de bewijzen van het CDA. Tot die tijd ben ik van mening dat Van Waveren alle recht had om deze motie in te dienen en zich niet schuldig maakt aan belangenverstrengeling.

Joost Boermans
Voorzitter D66 Wijdemeren
j.boermans at d66.nl